ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O ιστότοπος stylana.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “κατάστημα” ή “ιστότοπος”) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία “Φρες Νιου Σταρτ ΙΚΕ”, με τον διακριτικό τίτλο “FNS I.K.E.” που εδρεύει στην Κόρινθο, Περιάνδρου 48, ΤΚ 20131, με Α.Φ.Μ. 801515505, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και ΑΡ.ΓΕΜΗ: 158324737000 (εφεξής καλούμενη και ως “εταιρεία”).

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) με το κατάστημα: [email protected]
Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2741 181 265
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) με την εταιρεία: [email protected]
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το κατάστημα: [email protected]

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα stylana το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylana.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 

1. ΌΡΟΙ

1.1. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών που αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

1.2. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος. 

1.3. Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

1.4. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2.1. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Οι περιπτώσεις που απαιτούνται κάποια προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο κ.ά.) είναι κατά κανόνα για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του πελάτη.

2.2. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται εκ μέρους του πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί του, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ο πελάτης διατηρεί την εγγραφή του σε κάποια υπηρεσία του www.stylana.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

2.3. Ο πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχει γνωστοποιήσει ή και να περιορίσει ή να ακυρώσει τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης ενημερώνεται με αυτούς τους όρους χρήσης, για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχει σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

2.4. Η εταιρεία και το κατάστημα μπορούν κατά καιρούς να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη, για να ενημερώσουν για τη διάθεση παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα, μπορεί να στείλει το αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ώστε να εξαιρεθεί από τους παραλήπτες.

 

3. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1. Η εταιρεία δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα. Ο πελάτης μπορεί να αντλήσει στοιχεία για το κάθε προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του καταστήματος και κάνοντας “κλικ” στο αντίστοιχο προϊόν, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που έχουν εκφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει χωρίς να το θέλουμε ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

3.2. Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπάρχουν ενδείξεις για την εκάστοτε διαθεσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι οι χρόνοι παράδοσης κάθε παραγγελίας, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες μας και από παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου μας, όπως παραδείγματος χάριν από τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά, περί της μη διαθεσιμότητας του προϊόντος και περί του αναμενόμενου χρόνου στον οποίο θα είναι εκ νέου διαθέσιμο.

3.3. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

 

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα stylana ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1. Τραπεζική Κατάθεση: Κάθε παραγγελία μπορεί να εξοφληθεί με τραπεζική κατάθεση στους εξής λογαριασμούς:

• Alpha Bank – Δικαιούχος: «Φρες Νιου Σταρτ I.K.E.» – IBAN: GR5501405500550002002032823

• Εθνική Τράπεζα – Δικαιούχος: «Φρες Νιου Σταρτ I.K.E.» – IBAN: GR7201103790000037901757064

5.2. Ο επισκέπτης/πελάτης γνωρίζει ότι η μεταφορά χρημάτων χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της ίδιας τράπεζας εμφανίζεται συνήθως αυθημερόν, ενώ η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό διαφορετικής τράπεζας, συνήθως, απαιτεί 2-3 εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς, αποδέχεται, ότι εάν καταθέσει χρήματα σε λογαριασμό διαφορετικής τράπεζας, σε σχέση με την τράπεζα στην οποία τηρεί τα ρευστά διαθέσιμά του, θα απαιτηθεί ο χρόνος των 2-3 εργασίμων ημερών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εξόφληση της παραγγελίας του, από την εταιρεία. Ο επισκέπτης/πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται σε κάθε περίπτωση, ότι η αποστολή της παραγγελίας θα γίνει μόνο μετά την επιβεβαίωση εξόφλησης της παραγγελίας. 

5.3. Ο επισκέπτης/πελάτης γνωρίζει ότι σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών τραπεζών, ενδέχεται να προκύψουν έξοδα μεταφοράς, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα να καλύψει, ώστε το ποσό το οποίο θα πιστωθεί στον λογαριασμό της εταιρίας, να είναι ίσο με το τελικό σύνολο της παραγγελίας του. Τυχόν διαφορά από το τελικό σύνολο της παραγγελίας, θα πρέπει να εξοφληθεί για να αποσταλεί η παραγγελία.

5.4. Η εταιρεία αποδέχεται ως μέθοδο εξόφλησης της παραγγελίας με μετρητά, την πληρωμή με κρυπτονομίσματα, στο βαθμό και στο μέτρο που, μέσω της πλατφόρμας Paypal παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας με τα κρυπτονομίσματα που δέχεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα (PayPal) ως πρόσθετα μέσα πληρωμής.

5.5. Επίσης, υπό την έννοια της εξόφλησης με μετρητά, είναι δυνατή η πληρωμή με 6 κρυπτονομίσματα, μέσω της πλατφόρμας Coinbase. Τα κρυπτονομίσματα αυτά είναι: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, USD Coin και Dai. Σε περίπτωση εφαρμογής των όρων 5.4 και 5.5, ως εξόφληση της παραγγελίας λογίζεται μόνο η επιβεβαίωση πίστωσης του ποσού των κρυπτονομισμάτων που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας εκφρασμένη σε ευρώ τη στιγμή της συναλλαγής, στον ηλεκτρονικό λογαριασμό κρυπτονομισμάτων της εταιρείας. Σε περίπτωση εφαρμογής των όρων 5.4 και 5.5 ο επισκέπτης/πελάτης οφείλει να στείλει email στην εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με το αποδεικτικό της συναλλαγής, ώστε να είναι δυνατός ο άμεσος εντοπισμός και η άμεση επιβεβαίωση της πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε τρόπος εξόφλησης κι αν επιλεχτεί, η επιβεβαίωση πληρωμής είναι προϋπόθεση για την αποστολή της παραγγελίας.

5.6. Δεκτές για εφάπαξ εξόφληση γίνονται όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard, όλες οι προπληρωμένες κάρτες Visa και Mastercard, καθώς και οι χρεωστικές κάρτες όλων των Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και οι κάρτες που αποδέχεται η πλατφόρμα πληρωμών Paypal.

5.7. Ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι η εταιρεία διασφαλίζει απόλυτα την ασφάλεια των στοιχείων της κάρτας του πελάτη. Η πληρωμή διενεργείται μέσα στο σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον των υπηρεσιών πληρωμής που παρέχει η Viva, υπηρεσία πληρωμής αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδας. Σε περίπτωση, που η τράπεζα του πελάτη, τον μεταφέρει, πριν από την πληρωμή, σε ειδική ασφαλή σελίδα ηλεκτρονικής πληρωμής ή σελίδα επιβεβαίωσης πληρωμής της τράπεζας, ο πελάτης οφείλει να διαπιστώσει ότι πράγματι μεταφέρθηκε στην ασφαλή σελίδα ηλεκτρονικών πληρωμών της τράπεζας, κοιτώντας την διεύθυνση της σελίδας, στην οποία καλείται να καταχωρήσει τα στοιχεία της κάρτας. Δεν έχει υπάρξει ποτέ διαρροή ή υποκλοπή στοιχείων από την εταιρεία και αυτό γιατί έχουμε επιλέξει να μην βλέπουμε τα στοιχεία των πελατών, αλλά η διαδικασία πληρωμής γίνεται μέσα από την θυρίδα ηλεκτρονικών πληρωμών της Viva, προκειμένου να εισάγονται τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον τελευταίο. Η ασφάλεια σε αυτή την θυρίδα είναι εφάμιλλη του Internet Banking με το οποίο ο πελάτης συνδέεται με την τράπεζά του. Κανένα από τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη δεν φαίνονται ούτε στην εταιρεία μας, ούτε σε κάποιον άλλο.

 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

6.1. Το κατάστημα συνεργάζεται με όλες τις μεγάλες εταιρείες ταχυμεταφορών. Για παραγγελίες κάτω των 50€, επιλέγουμε την οικονομικότερη και ταχύτερη λύση, ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία οφείλουμε να κάνουμε την αποστολή, ώστε ο πελάτης να μην επιβαρύνεται με επιπλέον κόστη. 

6.2. Για παραγγελίες από 50€ και άνω, τα μεταφορικά καλύπτονται από την εταιρεία, με επιφύλαξη τροποποίησης του παρόντος όρου από την εταιρεία.

6.3. Ο χρόνος αποστολής είναι 1-5 εργάσιμες ημέρες και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τις συνθήκες της αγοράς. 

6.4. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται αποκλειστικά από την εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην οποία ανατέθηκε η παράδοση της παραγγελίας. 

6.5. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για μεταφορές εντός Ελλάδος.

 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

7.1. Αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Για να επιστραφεί προς αλλαγή ένα προϊόν, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Το προϊόν που επιστρέφεται πρέπει να είναι πλήρως αχρησιμοποίητο, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα έχει εξοφληθεί κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
β) Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει (αποκλειστικά εγγράφως, μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]) για την πρόθεσή του να επιστρέψει/αλλάξει το προϊόν, εντός 2 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του από αυτόν.
γ) Να περιλαμβάνεται η απόδειξη πληρωμής.

7.2. Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος, μπορεί να γίνει αντικατάσταση με ίδιο προϊόν (εφόσον υπάρχει σε διαθεσιμότητα) ή αντικατάσταση με κάποιο άλλο είδος ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

7.3. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν η παραπάνω διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής που θέτει η εταιρεία, η αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή, και το προϊόν θα αποσταλεί πίσω στον αγοραστή, με τα έξοδα της αποστολής να επιβαρύνουν τον τελευταίο.

7.4. Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος ή και της παραγγελίας ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλλει αναιτιολόγητη έγγραφη αίτηση υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

7.5. Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που κοινοποίησε στην εταιρεία το αίτημά του για υπαναχώρηση, οφείλει να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα ή και την παραγγελία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου.

7.6. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία  υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

7.7. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο έγινε η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση χρέωσης μέσω κάρτας ως εξής: Σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής, ώστε η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

7.8. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

7.9. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση του προϊόντος άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης και των χαρακτηριστικών των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης και των χαρακτηριστικών των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (ενδεικτικώς τηλεφωνικά) πάντως, χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία του/των προϊόντος/προϊόντων και να τεθεί σε χρήση έκαστο/το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη και να απαντά σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και χρήσης του/των προϊόντος/προϊόντων, η αξία του/τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το/τα προϊόν/προϊόντα χαρακτηρίζεται/χαρακτηρίζονται ως μεταχειρισμένο/μεταχειρισμένα και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας εκάστου. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό εκάστου προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και δύναται να καθορίζεται από την εταιρεία, η οποία ήδη με τους παρόντες όρους χρήσης στην προσδιορίζει σε ποσοστό 20% της αξίας εκάστου προϊόντος. Το παραπάνω ποσοστό αναγνωρίζεται ως εύλογο και δίκαιο και τυγχάνει της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του πελάτη. Η εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

7.10. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και δικαιούται να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

 

8. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

8.1. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα εκ παραδρομής σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.stylana.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

8.2. H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

9.1. Η εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον επισκέπτη/ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους επισκέπτες/πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει η εταιρεία μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

9.2. Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

10. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει λάβει εντολή από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 

11. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα stylana και γενικώς τα περιεχόμενα του ιστοτόπου www.stylana.gr για: 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή ή/και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ, 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας ή/και τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει κακόβουλα προγράμματα λογισμικού (ενδεικτικώς ιούς) ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή ή/και την πρόκληση βλάβης ή/και την καταστροφή ή/και της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Η εταιρεία και το κατάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, παρέχουν στον επισκέπτη/πελάτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο επισκέπτης/πελάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top